Informasjon

 Start / Informasjon

Det er gjennom holdningsskapende endringer hos brukeren vi kan få ned skadeantallet forårsaket av fyrverkeri.

Bransjerådet har de senere år lansert landsdekkende kampanjer som ”Hold avstand” ( Alle produktene har en oppgitt sikkerhetavstand oppgitt på bruksanvisningen og det er særdeles viktig at tilskuere respektere denne. Den som avfyrer fyrverkeriet skal også fjerne seg så raskt som mulig denne avstanden).

”Adversel - Vis hensyn” ( Respekter anviste oppskytningsplasser, tenk på omgivelsene og brenn ikke av fyrverkeri i områder hvor det oppholder seg dyr, i nærheten av eldrehjem/sykehus o.l.).

”Tenk sikkerhet” ( Planlegg din oppskytning, les bruksanvisningen, bruk beskyttelsesbriller, utstyr dine venne, familie og andre som skal beundre fyrverkeriet med beskyttelsesbriller også).

Stjerneskudd må tennes enkeltvis  Last ned fil

Bruk beskyttelsebriller  Last ned fil

Beskyttelsebrille til alle  Last ned fil