Forhandleren

 Start / Forhandleren

Hva kreves

1. Søknad + tidsperiode
For å kunne selge fyrverkeri må man sende inn søknad til det lokale brannvesen innen den 30. april. Salg av fyrverkeri klasse II og III foregår i romjulen, i tidsrommet 27. - 31. desember, men ytterligere begrenset i enkelte fylker/kommuner.

2. Firma, attest og adresse
For å kunne få innvilget en tillatelse må man ha et gyldig firma og salget må foregå over disk fraselskapets registrerte adresse. Dette må være et fast utsalgssted. Oppsøkende salg tillates ikke. Fyrverkeriet må utleveres over disk i salgsperioden. Firmaattest må vedlegges søknaden.

3. Kurs for ansvarshavende / stedfortreder
Ansvarshavende må være minst 18 år og ha gjennomgått og bestått "Kurs for ansvarshavende og stedfortreder". Ansvarshavende eller stedfortreder må være til stede i salgslokalet hele tiden mens salget foregår. Kursbevis må vedlegges søknaden til det lokale brannvesen.

4. Salgslokalet
Forretningen må inneholde lokaler som minst tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende krav i byggeforskriftene. Lokalet må ha oppslag om forbud mot røyking og all bruk av åpen ild. Utlevering/oppbevaring av fyrverkeri i kjøpesenter tillates ikke. Den mengde pyroteknisk vare det enkelte utsalgssted kan disponere i sin åpningstid, er avhengig av salgslokalets beliggenhet og standard, men oppdad begrenset til maksimalt 100 kg NEI (netto eksplosiv innhold). Utenom åpningstiden skal alle fyrverkeriartikler bringes til særskilt godkjent oppbevaringssted. Utstillingsvare skal være uten kruttladning eller emballert i godkjent flammehemmende plast.

5. Lageret
Mengder utover dette skal oppbevares i branntrygt lagerrom i tilknytning til salgslokalet. Lageret skal være utført i brannklasse EI 60 (B60) med dør EI 30 (B30). Lokale avvik kan forekomme hvor brannvesenet kan kreve at også døren skal være utført i brannklasse EI 60 (B60).

6. Eksternt lager / Containerlagring
Mengder ut over tillatt mengde i butikk / branntrygt rom skal oppbevares i særskilt lager godkjent etter eksplosivlovens kap. 3. I et slikt særskilt lager vil kommunestyre eller brannsjef kunne gi tillatelse til oppbevaring av inntil 250 kg NEI, netto vekt pyroteknisk vare. Eventuelt kan man benytte godkjent spesialcontainer til dette formålet. Mer informasjon om dette kan fås ved henvendelse til bransjerådets medlemmer.

7. Annet
Salg av fyrverkeri medfører et ansvar og du skal som fremtidig potensiell forhandler være deg dette ansvaret bevisst før du søker om forhandler status. NPB’s medlemmer er behjelpelig med assistanse i alle ledd og hjelper deg til å bli en skikket forhandler av fyrverkeri.

Kurs for ansvarshavende / stedfortreder

Ansvarshavende må være minst 18 år og ha gjennomgått og bestått "Kurs for ansvarshavende og stedfortreder".

Ansvarshavende eller stedfortreder må være til stede i salgslokalet hele tiden mens salget foregår. Iht. nye bestemmelser må ansvarlig person gjennomgå et kurs i regi av Norsk Brannvernforening.
Mer informasjon om dette finner du her.

Ansvar

Din fremtid som forhandler er avhengig av at du etterlever det regelverk som gjelder. Du har også et spesielt ansvar for å sikre at de som kjøper fyrverkeri hos nettopp deg får informasjon om sikker bruk.

Myndighetene gjennomfører kontroll av utsalgsstedene og en del av de ting som du må sørge for er på plass kan du lese om her.

  Last ned fil